Arkitektly

Arkitekt >> Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

I denna artikel tittar vi närmare på vad en landskapsarkitekt är, vad de arbetar med och deras roll i större samhällsbyggnadsprojekt.

Läs vidare eller tryck på knappen nedan om du vill hitta en landskapsarkitekt som kan hjälpa dig med ditt byggprojekt. 

Landskapsarkitekt

Behöver du hjälp att hitta en arkitekt?

Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!

Landskapsarkitektens roll

Landskapsarkitektur spelar en central roll i skapandet av våra samhällen och städer. Genom att samverka med andra yrkesgrupper kan en landskapsarkitekt bidra till att skapa holistiska och sammanhängande utemiljöer som förbättrar vår vardag och främjar en hållbar framtid. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en landskapsarkitekt är, vanliga arbetsområden, vad som kan vara bra att ha i åtanke när du vill anlita en landskapsarkitekt och mycket därtill. 

Vad är en landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt arbetar främst med planering och gestaltning av yttre miljö och grönområden. De är specialiserade på att skapa utomhusmiljöer som är estetiskt tilltalande, funktionella och hållbara. Detta involverar djupgående kunskaper om områdets historia, marktyp, klimat faktorer, topografi, befintlig vegetation och infrastruktur. Genom att samla in och analysera data, kan landskapsarkitekten hjälpa till att skapa både funktionella och attraktiva utemiljöer som är bra för både människor och miljö.

 

Vad gör en landskapsarkitekt?

Vilka områden arbetar en landskapsarkitekt med?

Landskapsarkitekter arbetar med ett brett spektrum av områden, nedan följer ett par exempel:

 

Stadsplanering

Inom denna kategori fokus ligger på utformningen av städer och samhällen för att skapa livskvalitet och välbefinnande för invånarna. Detta omfattar skapandet av välfungerande rum för livet i staden liksom i det omgivande kultur- och naturlandskapet, samt dess förvaltning.

 

Gestaltning och planering av publika platser

Landskapsarkitekter kan arbeta med gestaltning och planering av exempelvis:

 • Torg
 • Parker
 • Gaturum
 • Bostads- och industriområden
 • Allmänna platser och stråk
 • Kyrkogårdar
 • Offentlig/privat omsorg. 

 

Planering av friluftsområden

Landskapsarkitekter arbetar också med planering och utformning av friluftsområden som exempelvis:

 • Golfbanor
 • Trädgårdar
 • Biotop- och vegetationsgestaltning
 • Väg- och järnvägsmiljöer
 • Planering för landskapets vård och förnyelse
 • Strand- och naturskyddsområden
 

skiss av en landskapsarkitekt

Avvägning mellan motstridiga intressen

Stadsplanering innebär också att agera brygga mellan motstridiga intressen och involvera medborgarna i beslutsprocessen. Landskapsarkitekter samarbetar ofta med politiska beslutsfattare, samhällsplanerare, arkitekter och andra yrkesgrupper för att säkerställa en hållbar och livskraftig stadsutveckling.

Vilka roller kan en landskapsarkitekt ha under ett projekt?

Landskapsarkitekter har en mängd olika roller under ett projekt, inklusive planläggning, design, samordning med andra yrkesgrupper, projektledning, kontraktsadministration, budgetering och övervakning av arbetets genomförande. De samarbetar ofta med arkitekter, entreprenörer, ingenjörer och andra yrkesgrupper för att säkerställa att projektet är så funktionellt och hållbart som möjligt.

Sammantaget är en landskapsarkitekt en viktig aktör inom planering och gestaltning av utemiljöer, och spelar en nyckelroll i att skapa livskvalitet och välbefinnande för samhällets medborgare. 

Vidare kommer vi att svara på vanliga frågor du kan tänkas ha om du vill anlita en landskapsarkitekt. 

Kan en landskapsarkitekt hjälpa till att lösa problem med min trädgård eller mitt landskap, såsom vattenskador eller erosion?

Landskapsarkitekten kan förstå sammanhanget och hjälpa till att lösa denna typ av utmaningar. Med hjälp av olika planeringsmetoder, som exempelvis regenerering, kan erosion begränsas. Landskapsarkitekter kan också hjälpa till att planera hur flöden från nederbörd hanteras. De kan hjälpa till att ta bort risker för blötläggning eller översvämning, samt att förbättra undersökningar och filtreringar för att förhindra vattenskador.

För att hjälpa till att lösa problem med trädgårdar och landskap kan landskapsarkitekter också förbättra landskapet med olika vegetationer och planteringar. De kan reglera vegetationen för att maximera bärkraft och absorbera överflödig nederbörd. De kan också hjälpa till att bevara trädgårdens eller landskapets struktur, samt att skapa flöden för luft och vatten som minimerar erosion och ger en långsiktig lösning. Landskapsarkitekter kan också bidra med bevattning och belysning, som är viktiga för att skapa attraktiva och fungerande utemiljöer.

Behöver du specialistkompetens inom trädgård kan det vara bättre att istället ta kontakt med en trädgårdsarkitekt.

 

koncept skiss av trädgårdsarkitekt

Hur lång tid tar det att fullfölja ett landskapsprojekt och vilka faktorer påverkar tidsramen?

Tidsåtgången för ett projekt beror på en rad olika faktorer som dess omfattning, komplexitet, lokala regler samt vilka resurser som finns tillgängliga. Om projektet är en enkel design av ett grönområde eller ett större projekt som involverar en hel stadsdel kan det ta olika lång tid. För ett mindre grönområde kan det ta några veckor eller månader, men för större projekt kan det ta flera år. 

Andra viktiga faktorer som påverkar tidsramen är budget för projektet, rådande marknadsförhållanden och samarbetet mellan olika inblandade parter. Utöver det är den faktor som ofta har störst påverkan på tidsåtgången hur väl projektet är planerat från start. Om det utförs ordentligt är detta ofta en förutsättning för att slippa förseningar.

Hur kan jag hitta en erfaren och kvalificerad landskapsarkitekt?

För att hitta en erfaren och kvalificerad landskapsarkitekt finns det flera olika sätt. Först och främst kan du ta hjälp av din lokala kommun eller den statliga myndigheten för bostads- och stadsbyggande. De kan ge information om alla licensierade landskapsarkitekter som är verksamma inom området. På samma sätt kan lokala organisationer som föreningar, branschföreningar eller företag som arbetar med landskapsarkitektur rekommendera erfarna och kompetenta aktörer.

Du kan också undersöka referenser online. Det finns många webbplatser som listar landskapsarkitektföretag och deras portfolio. Genom att gå igenom deras referenser och portfolio kan du få en bättre inblick i deras arbete och vad de kan erbjuda. Jämför även omdömen och recensioner från tidigare kunder. Det är viktigt att du tar reda på så mycket relevant information som möjligt innan du väljer en landskapsarkitekt.

Det finns dock en enklare väg att gå och det är att låta oss hjälpa dig bli ihopmatchad med en relevant landskapsarkitekt för just ditt uppdrag – klicka här

 

landskapsarkitekt distans

Vad kostar det att anlita en landskapsarkitekt?

När det gäller landskapsarkitektur kan kostnaderna variera beroende på det specifika projektkravet. Det är viktigt att diskutera kostnaderna med landskapsarkitekten innan projektet startar för att säkerställa att alla parter är överens om budgeten. Det är vanligt förekommande att landskapsarkitekten tar en timdebitering för sina tjänster.

Timdebiteringar kan variera beroende på omfattning av projekt och den erfarenheten som landskapsarkitekten har. Det finns även materialkostnader som kan tillkomma timdebiteringen och är specifika för varje projekt. 

Avslutningsvis

Oavsett om du är en privatperson eller ett företag så är det många faktorer att beakta när du ska anlita en frilans landskapsarkitekt eller en byrå. Är det viktigt att arkitekten finns lokalt i Stockholm eller Göteborg exempelvis och vilken specialistkompetens behöver du? Behöver du hjälp med bygglov och planritningar?

Det finns många frågor som du behöver svar på och som gör att utvärderingsprocessen kan bli snorig och ta mycket tid. Låt oss hjälpa dig hitta rätt snabbare med hjälp av vårt nätverk av arkitekter och byråer. Fyll i det här formuläret så hjälper vi dig. 

Hitta arkitekt

Vi gör det enkelt att hitta en bra arkitekt

Letar du efter en arkitekt men vet inte vart du ska börja? Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!