Arkitektly

Arkitekt >> Inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt

I följande heltäckande guide utforskas vad en inredningsarkitekt gör, vad som är bra att tänka på när du ska genomföra ett inredningsprojekt och massa andra svar på frågor du kan tänkas ha innan du väljer att anlita en inredningsarkitekt. 

Inredningsdesign

Behöver du hjälp att hitta en arkitekt?

Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!

Vad gör en inredningsarkitekt?

En inredningsarkitekt är en arkitekt som specialiserat sig på att skapa och omvandla inomhusutrymmen genom att kombinera funktionalitet, estetik och säkerhet. Yrkesrollen kräver både teknisk förståelse och en stark känsla för design. Syftet är att skapa inomhusmiljöer som inte bara är visuellt tilltalande utan också praktiska och i linje med beställarens behov och preferenser.

 

 

Hur många inredningsarkitekter finns det i Sverige?

Det finns idag ungefär 600 arkitekter i Sverige som är inriktade på inredning. De flesta inredningsarkitekter arbetar i den privata sektorn, närmare hälften av dem bedriver egen verksamhet och resten arbetar på ett arkitekt- eller inredningsföretag och endast ett fåtal är statligt anställda eller arbetar kommunalt.

Antalet inredningsarkitekter har under de senaste åren sjunkit eftersom det är fler seniora arkitekter som går i pension än vad det är nya som examineras. Efterfrågan är därmed hög på inredningsarkitekter. 

Utbildningar för inredningsarkitekter

Ytterligare en anledning till varför det råder brist på inredningsarkitekter skulle kunna bero på att det bara finns två skolor i Sverige där du kan genomgå en 5-årig utbildning. De två alternativen du har för inredningsarkitektur är att välja mellan antingen Konstfack i Stockholm eller HDK i Göteborg. Utbildningarna består först av en kandidatutbildning på 3 år, därefter behöver du söka in på den 2-åriga masterutbildningen för att kunna söka din inredningsarkitekt-titel i framtiden. 

Hur arbetar en inredningsarkitekt?

En inredningsarkitekt arbetar på många olika sätt. De kan arbeta både som projektledare, upphandlare eller förvaltare och arbetar ofta tillsammans med arkitekter i större projekt. Det finns inte alltid en tydlig gräns mellan den projekterande arkitekten och inredningsarkitektens arbetsuppgifter.

Vissa formgivare arbetar till exempel tillsammans med en privatkund för att utforma ett vardagsrum. Andra formgivare kan samarbeta med en arkitekt för att utforma ett kontorsutrymme för ett företag. Inredningsarkitekter kan också ha ett finger med i spelet när det gäller skapandet av t.ex. kommersiella miljöer som museer och butiker. 

 

Inredningsarkitektur för ett museum

Vilka typer av projekt brukar en inredningsarkitekt arbeta med?

En inredningsarkitekt är utbildad och kvalificerad för att planera, designa och övervaka inredningsprojekt. De kan som tidigare nämnt hantera en mängd olika projekttyper som sträcker sig över bostäder, kommersiella och offentliga utrymmen. Nedan följer en mer detaljerad översikt över de vanligaste typerna av projekt som en inredningsarkitekt brukar arbeta med:

 

Bostadsprojekt:

  • Enskilda Rum: Det kan inkludera kök, badrum, vardagsrum, sovrum eller andra specifika rum inom en bostad.
  • Hela Hemmet: För totala hemrenoveringar där varje aspekt av inredningen designas och planeras.
  • Nybyggnation: Arbetar med arkitekter och byggare från grunden för att skapa ett nytt hem.

 

Kommersiella Projekt:

  • Kontorsdesign: Skapa arbetsplatser som främjar produktivitet och välmående.
  • Restaurang och Café Design: Planera och designa offentliga utrymmen som är både funktionella och estetiskt tilltalande.
  • Hotell och Resort Design: Skapa gästrum och allmänna utrymmen som förstärker gästens upplevelse.
  • Butiksdesign: Designa affärsutrymmen som speglar varumärket och uppmuntrar försäljning.
 

Offentliga och Institutionella Projekt:

  • Sjukhus och Vårdinrättningar: Designa utrymmen som stöder vårdpersonalens behov och patienternas komfort.
  • Skolor och Utbildningsanläggningar: Skapa lärandemiljöer som är säkra och uppmuntrar till engagemang.
  • Offentliga Terminaler och Transportfaciliteter: Planera och designa funktionella och effektiva utrymmen för kollektivtrafik.

 

Inredningsdesign sjukhus

Specialprojekt:

  • Miljövänlig Design: Skapa hållbara och energieffektiva utrymmen.
  • Tillgänglighetsdesign: Utforma utrymmen som är tillgängliga och funktionella för personer med olika behov.
 

Evenemang och Utställningar:

  • Mässor och Utställningar: Designa temporära utrymmen för mässor, utställningar eller speciella evenemang.

Hur lång tid tar generellt sett ett projekt för en inredningsarkitekt?

Tidsramen för ett inredningsprojekt varierar beroende på flera faktorer som projektets omfattning, komplexitet, kundens behov, tillgängligheten av material, och eventuella bygg- eller renoveringsarbeten som kan behövas. Små och enkla projekt kan ofta slutföras inom några veckor, medan större och mer komplexa projekt kan ta flera månader eller till och med över ett år.

Det är viktigt att diskutera din tidsram med din inredningsarkitekt i början av processen för att säkerställa att tidslinjen överensstämmer med dina förväntningar och behov. En erfaren inredningsarkitekt kommer att kunna ge dig en skräddarsydd uppskattning baserad på projektets unika krav.

Hur involverad behöver jag vara i processen?

Nivån på din involvering i processen varierar beroende på dina önskemål och behov. Här följer en översikt över vad du kan förvänta dig över processens gång:

 

Inledande Konsultation och Diskussion: Vid projektets början är din insikt och feedback avgörande. Inredningsarkitekten kommer att vilja förstå dina mål, stilpreferenser, budget och funktionella behov. Ditt aktiva deltagande hjälper till att forma riktningen för projektet.

 

Design- och Planeringsfas: Efter första konsultationen tar inredningsarkitekten fram ett övergripande designförslag. I detta steg är det upp till dig hur involverad du vill vara: från att godkänna den initiala designen till att granska detaljerade ritningar och materialval.

Din feedback är värdefull och hjälper till att säkerställa att designen överensstämmer med dina förväntningar.

 

Inredningsdesigner som skissar till kund

 

Genomförandefas: Under denna fas kan du involveras i mindre utsträckning, om du önskar. Inredningsarkitekten hanterar den dagliga övervakningen, koordinerar med hantverkare (om det är enligt överenskommelse och innanför er budget, kan exempelvis vara en huvudentreprenör som gör detta med) och ser till att allt går enligt planen. Du kan välja att bli uppdaterad regelbundet eller bara vid viktiga beslutspunkter.

 

Avslutningsfas: När projektet närmar sig slutförandet, kan du bli involverad igen för att granska det färdiga arbetet och se till att allt är enligt önskemål.

 1. Din Kontroll: Nyckeln till hur involverad du behöver vara ligger hos dig. Vissa kunder föredrar att vara djupt involverade i varje steg, medan andra litar på inredningsarkitektens expertis och vill ha minimal inblandning.

 2. Tydlig Kommunikation: Tydlig och öppen kommunikation med din inredningsarkitekt från början hjälper till att definiera din roll i processen. Genom att förklara dina förväntningar och önskad nivå av involvering kan du och din inredningsarkitekt arbeta tillsammans på ett sätt som känns bekvämt för dig.

Vad är skillnaden mellan en inredare och en inredningsarkitekt?

En inredare kan ha varierande bakgrund när det kommer till utbildning. Även om inte titeln “inredningsarkitekt” är en skyddad titel så behöver du ofta ha minst en 3-årig akademisk examen för att kunna arbeta som inredningsarkitekt på en arkitekt eller inredningsbyrå. En inredningsarkitekt tenderar att fokusera på helheten i ett rum eller en specifik miljö medan exempelvis en inredares arbetsuppgifter kan ligga på exempelvis val av färg på väggar eller vilka kuddar en soffgrupp ska stylas med.

 

Inredare

Hur väljer jag rätt inredningsarkitekt?

Att välja rätt inredningsarkitekt är ett viktigt beslut och värt att lägga en del tid på så du inte behöver backa bandet när du väl startat igång ett projekt. Valet påverkar inte bara det estetiska resultatet utan också funktionaliteten och livslängden på din investering. Nedan följer en “steg-för-steg-guide” som hjälper dig att välja rätt inredningsarkitekt för ditt specifika uppdrag:

 

 1. Att förstå sina egna behov: Innan du börjar leta, identifiera dina behov, stilpreferenser och budget. Bestäm dig vad du vill uppnå med din bostad, så att du kan kommunicera det tydligt.

 2. Gör ordentlig research: Sök på nätet, bläddra i designmagasin och be om rekommendationer från vänner eller familj. Titta på inredningsarkitekters olika portfolios på respektives hemsida och sociala medieprofil för att jämföra tidigare arbeten.

 3. Granska portfolios: En inredningsarkitekts portfolio visar deras arbetsstil och kvalitet. Se om deras tidigare arbete är i linje med dina preferenser.

 4. Läs Recensioner och Referenser: Kolla in recensioner från tidigare kunder online eller be om referenser. Detta ger en inblick i hur arkitekten arbetar och hur väl de genomfört tidigare projekt.

 5. Begär en Konsultation: Många inredningsarkitekter erbjuder gratis eller konsultationer till lägre timpris. Detta är ett bra tillfälle att ställa frågor och se om det finns en personlig kemi mellan er.

 6. Diskutera Budget och Tidsram: Var tydlig med din budget och tidsram och se om arkitekten kan arbeta och slutföra projektet inom ramen för dina förväntningar.

 7. Förstå villkoren i ert potentiella avtal: Fråga om deras upplägg, och vilka tjänster som ingår i avgiften. Detta hjälper dig att undvika oväntade kostnader senare.

 8. Fundera på önskemål kring kommunikation: Ställ frågor om hur de kommunicerar under projektet. Ett förslag är att säkerställa att inredningsarkitekten bör vara så tydlig och effektiv som möjligt under projektets gång. 

 9. Överväg hållbarhet och funktionalitet: Om dessa är viktiga för dig, se till att din inredningsarkitekt delar dina värderingar kring hållbar design och funktionalitet.

 10. Slutligen skriv under en skriftlig överenskommelse sinsemellan: Ett skriftligt avtal som tydligt påvisar alla detaljer i projektet. Detta är viktigt för att skydda båda parter.

 

Inredningsarkitekt som fixar med styling

Låter det som en omständig process? Vi Arkitektly kan hjälpa dig så du slipper fundera över flera av alla dessa steg. Vi gör ditt val av en inredningsarkitekt enkelt och smidigt. 

Hur mycket kostar det att anlita en inredningsarkitekt?

Att anlita en inredningsarkitekt kan vara en investering som varierar beroende på flera faktorer. Det finns ingen fast kostnad för att anlita en inredningsarkitekt. Priset påverkas av projektets omfattning, arkitektens erfarenhet, platsen för projektet, och de specifika tjänsterna som behövs.

Det kan kosta allt från 500 kr/timmen och uppåt beroende på erfarenhet samt hur komplext uppdraget är.

Läs mer här om du vill ha fler exempel på vad det skulle kunna kosta att anlita en arkitekt.

Priset påverkas av:

 1. Projektets omfattning: Större och mer komplexa projekt kommer vanligtvis att kosta mer än mindre och enklare. En fullständig inre ombyggnad av ett hem kan kosta betydligt mer än en enkel renovering i en mindre lägenhet.

 2. Inredningsarkitektens erfarenhet och rykte: En välrenommerad och erfaren inredningsarkitekt kan ta ut en högre avgift jämfört med någon som är ny i branschen.

 3. Platsen för projektet: Kostnaderna kan också variera beroende på geografisk plats. I vissa städer eller regioner kan arbetskraft och material vara dyrare.

 4. Tjänsternas specifika behov: Vissa kunder behöver fullständiga tjänster från koncept till färdigställande, medan andra kanske bara behöver konsultation eller hjälp med en specifik del av projektet.

 5. Betalningsstruktur: Inredningsarkitekter kan ta betalt på olika sätt. Vissa tar en fast avgift för hela projektet, andra ett timpris, och kanske i mer ovanliga och större fall en procentandel av projektets totala kostnad eller en kombination av alla tre. 

För att ge en ungefärlig uppskattning kan kostnaden för att anlita en inredningsarkitekt variera från några tusen till flera hundratusen kronor, beroende på de ovan nämnda faktorerna. Det är viktigt att tydligt diskutera budgeten och förväntningarna med inredningsarkitekten i förväg. Be om en detaljerad kostnadsfri offert som ni kan granska innan ni godkänner projektet.

 

Mode board för inredningsprojekt

Vad ska man tänka på för att inredningsarkitekten ska hålla din budget?

Följande punkter är viktiga att beakta för att inredningsarkitekten ska hålla din budget:

 1. Säkerställa att inredaren förstår din budget från början: Vid den första konsultationen är det viktigt att vara tydlig med din budget. Detta hjälper inredningsarkitekten att förstå dina finansiella gränser och planera därefter.

 2. Anpassade lösningar: Erfarna inredningsarkitekter har kunskapen att skräddarsy en design som passar din budget. Detta kan inkludera att välja kostnadseffektiva material, använda kreativa lösningar för att spara pengar och fokusera på prioriterade områden i ditt utrymme. Däremot, har du en tight budget kanske du inte kan förvänta dig att de mest erfarna inredarna kommer att ta sig an ditt projekt. Då kan det vara värt att leta efter mer juniora inredningsarkitekter. 

 3. Transparens och kommunikation: En bra inredningsarkitekt kommer att hålla dig informerad om kostnaderna under hela processen. Detta inkluderar att ge regelbundna uppdateringar och diskutera eventuella förändringar som kan påverka budgeten.

 4. Val av leverantörer och material: Inredningsarkitekter har ofta tillgång till en rad olika leverantörer och kan välja produkter som passar din budget. De kan också dra nytta av sina branschrelationer för att få särskilda priser som ofta inte är tillgängliga för privatpersoner. 

 5. “Manage expectations”: Genom att tydliggöra din budget från början kan inredningsarkitekten förstå dina förväntningar gällande projektets omfattning och resultat. Detta minimerar risken för oväntade kostnader.

 6. Expertis i budgethantering: En professionell inredningsarkitekt har erfarenhet av att hantera budgetar för en mängd olika projekt och kan ofta hitta sätt att maximera värdet du får för dina pengar.

 7. Kostnads-effektivitetsbedömning: Inredningsarkitekten kan också hjälpa dig att identifiera var investeringen ger mest värde. Det kan innebära att fokusera på viktiga områden som har störst inverkan på det totala utseendet och känslan av ditt utrymme.

 

Inredningsarkitekt som sitter på sitt kontor och arbetar.

Hur hanteras kontrakt och betalningar?

Avtal och betalningar i ett inredningsprojekt hanteras vanligtvis genom en tydlig och transparent process. Ett skriftligt kontrakt undertecknas i början, som beskriver tjänsternas omfattning, tidsramen, kostnaderna, betalningsvillkoren och andra viktiga detaljer. För större projekt kan betalningar schemaläggs i etapper, med en initial insättning följt av delbetalningar som baseras på specifika mål eller faser i projektet.

Den slutliga betalningen görs vanligtvis vid projektets slutförande, när allt arbete är godkänt och fullständigt. Det är viktigt att du förstår alla kontrakt, dokument och betalningsvillkor som din inredningsarkitekt tagit fram. Detta innan arbetet påbörjas för att säkerställa en så smidig process som möjligt. 

Avslutningsvis

Oavsett om du är en privatperson eller ett företag så är det många faktorer att beakta när du ska anlita en inredningsarkitekt eller en arkitektbyrå. Är det exempelvis viktigt att inredningsarkitekten finns lokalt i StockholmGöteborg eller Malmö?

Vilken specialistkompetens behöver du? Behöver du hjälp med bygglov och planritningar? Det finns många frågor som du behöver svar på och som gör att utvärderingsprocessen kan bli snorig och ta mycket tid.

Låt oss hjälpa dig hitta rätt snabbare med hjälp av vårt nätverk av arkitekter och byråer. Fyll i det här formuläret så hjälper vi dig. 

Vi gör det enkelt att hitta en bra arkitekt

Letar du efter en arkitekt men vet inte vart du ska börja? Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!