Arkitektly

Arkitekt >> Att anlita en arkitekt

Att anlita en Arkitekt

I denna artikel ska vi titta närmare på när det kan vara en god idé att anlita en arkitekt för ett byggprojekt, samt fördelarna med att ta hjälp av en arkitekt. 

Vi kommer även att ge dig praktiska råd och förslag på hur du går tillväga för att ta reda på vilken arkitekt som är bäst lämpad för ditt projekt.

anlita arkitekt

Behöver du hjälp att hitta en arkitekt?

Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!

När är det en god idé att anlita en arkitekt?

Om du planerar att bygga ett nytt hem, genomföra en större renovering eller tillbyggnad, är det lämpligt att anlita en arkitekt. Egentligen i de flesta fall när det rör större förändringar av din bostad. Är det ytterst små renoveringar som krävs, exempelvis ytskick av en lägenhet. I detta fall kanske det räcker att ta kontakt direkt med en snickare alternativt fixa det själv om det enbart exempelvis är målning som ska göras.

Fördelarna med att anlita en arkitekt

Att anlita en arkitekt när du bygger ett nytt hus, eller vid genomförandet av en större förändring av din bostad, är = att du ökar sannolikheten att ditt projekt blir lyckat.

En professionell arkitekt hjälper dig med planering och designen av ditt nya hus. De har ofta bred erfarenhet av att hjälpa till med allt från bygglov, ritningar, konstruktion och kostnadskontroll.

En arkitekt kan också hjälpa dig att hitta passande material och agera brygga mellan dig och erfarna byggföretag. Detta för att säkerställa att kvaliteten och slutresultatet av ditt hus ska bli så bra som möjligt. Andra områden som är viktiga att tänka på är:

  • Ljussättning.
  • Akustik.
  • Hushållning med energiresurser.
  • Val av material som är kostnadseffektiva och som ökar livslängden på ditt hus.

 

Arkitekten kan också hjälpa dig att förenkla den ibland komplicerade processen att få ditt hus godkänt av kommunen genom att hjälpa dig med ditt bygglov. De kommer att jobba förebyggande med eventuella förhinder och problem som kan uppstå. Därmed blir även denna process så smidig som möjligt. 

Så hittar du rätt arkitekt att anlita för ditt projekt

För att hitta rätt arkitekt för ditt projekt bör du börja med att titta närmare på deras kompetens. Är du ute efter en arkitekt som är specialiserad på exempelvis inredningutbyggnad (även kallat tillbyggnad), ombyggnad eller påbyggnad?

Fråga efter referenser och undersök arkitektens tidigare projekt så att du kan få en uppfattning om hur väl de kommer att kunna hantera just ditt byggprojekt. Ta också reda på huruvida arkitekten har erfarenhet av lokala byggbestämmelser och regler som kan påverka projektet. 

Om arkitekten inte är bekant med lokala förhållanden kan det i vissa fall vara bra att hitta en annan arkitekt som har lokalkännedom. Detta krävs dock inte i de allra flest fall, men vid komplexa fall kan det vara bra att anlita en lokal arkitekt.

När du har hittat rätt arkitekt är det viktigt med bra kommunikation sinsemellan. Det är av absoluta vikt att du känner dig bekväm med arkitekten du anlitar och att du har en god dialog kring dina förväntningar och krav.

Vikten av att skapa ett tydligt kontrakt

Att skapa ett kontrakt mellan dig och din arkitekt är nyckeln till ett lyckat samarbete. Kontraktet ger skydd för båda parter och säkerställer att alla delar i projektet är tydligt redovisade och att eventuella risker identifieras tidigt i processen. Kontraktet bör innehålla:

  • Uppskattning på totala kostnaden för projektet.
  • Uppskattad tidsram för projektet.
  • Vem som ansvarar för respektive delar av projektet.
  • Om det finns omständigheter som kan leda till att projektet inte blir färdigt inom avtalad tidsram.
 

Genom att skapa ett avtal sinsemellan säkerställs en samsyn av projektet och att eventuella otydligheter har klarlagts innan projektstart. Ett tydlig kontrakt är en nyckelfaktor för ett lyckat projekt, men även för att kunna ha koll på sina kostnader.

Vad kostar det att anlita en arkitekt?

Kostnaden varierar beroende på typ av projekt, arkitektens erfarenhet och i vilken del av landet ditt hus ska byggas. En vanlig riktlinje är att arkitektens arvode i slutändan landar på mellan 8–15 % av projektkostnaderna. Det är också vanligt att arkitektens arvode betalas i omgångar baserat på de olika faser som projektet går igenom. Kostnaden för arkitekten ska också inkludera alla avgifter som arkitekten tar ut för olika tjänster som planläggning, design, projektering och övervakning. Det är vanligare att arkitekter tar betalt per timme än en fast summa för ett helt projekt. Läs mer om timkostnader för arkitekter här.

Vi vill dock påpeka att även om vi förstår att pris och kostnad är viktigt så ska du inte ska fokusera för mycket på arkitektens tim arvode. En erfaren arkitekt kan ta högre betalt per timme men kan exempelvis vara mycket snabbare eller mer noggrann än en “billigare” och mer junior arkitekt. Med andra ord kan ditt slutresultat bli både billigare och bättre (högre kvalitet) om du väljer den arkitekt som inte nödvändigtvis har lägst tim arvode. Vi på Arkitektly förespråkar att du ska välja den arkitekt som du samspelar bäst med, det brukar oftast bli bäst för projektet och slutresultatet.

Tänk hållbarhet också, vissa materialval kanske är dyrt på kort sikt men kan hålla längre vilket leder till att ditt projekt blir billigare och bättre i längden. 

Med det sagt så följer några slutgiltiga råd och svar på vanligt förekommande frågor. 

Tips och vanliga frågor

Relevanta kvalifikationer

När du anlitar en arkitekt bör du först kolla att de har relevanta kvalifikationer och erfarenheter som kan tänkas vara relevanta för ditt uppdrag. Gå igenom referenser och se om de har ett gott rykte samt erfarenhet av att arbeta med kostnadseffektiva projekt.

 

Bestäm ett intervall för budget

Innan ni skriver under ett kontrakt och påbörjar processen är det också viktigt att du har diskuterat din budgetgräns med arkitekten. Säkerställ att de förstår inom vilka ramar arkitekt bör hålla sig. 

 

Vilka frågor ska jag ställa innan jag anlitar en arkitekt?

Några bra frågor att ställa innan du anlitar en arkitekt:

Har du erfarenhet av liknande projekt?

Vilka tjänster ingår i din avgift?

Hur mycket kommer projektet på ett ungefär att kosta (uppskatta ett intervall)?

Hur lång tid uppskattar ni att projektet kommer ta?

Hur hanteras förändringar i projektet?

 

Vilken information behöver en arkitekt från mig?

En arkitekt behöver vanligtvis information om din budget, din vision för projektet, dina funktionskrav (t.ex. antal rum och eventuella särskilda funktioner) och din tidslinje.

Dessutom kan detaljer om tomten eller den befintliga byggnaden, såsom originalritningar eller markundersökningar, vara mycket hjälpsamma.

 

Slutligen, att hitta och anlita en bra arkitekt som kan hjälpa dig med ditt byggprojekt är inte en enkel uppgift. Det är tidskrävande och vi vill därför underlätta för dig. Klicka på hitta arkitekt och fyll i formuläret så kommer vi göra urvalet åt dig baserat på ditt specifika uppdrag – tryggt och enkelt.

Vi gör det enkelt att hitta en bra arkitekt

Letar du efter en arkitekt men vet inte vart du ska börja? Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!