Arkitektly

Bygglov >> Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar: En viktig del i byggprocessen

Byggbranschen har förändrats drastiskt under de senaste åren med en ökad användning av teknik och digitalisering. Konstruktionsritningar är en viktig del av den moderna byggprocessen och en nödvändig faktor för att garantera en säker och effektiv byggnation. Är du ute efter konstruktionsritningar online? I den här artikeln går vi igenom de vanligast frågorna du kan tänkas ha gällande denna dokumentation. 

Konstruktionsritningar

Behöver du hjälp att hitta en arkitekt?

Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är tekniska ritningar som används för att beskriva och dokumentera en byggnadsdesign. De innehåller information om alla aspekter av byggnaden, inklusive storlek, form, material, belastningsgrad, kapacitet och säkerhet. En separat dokumentation, kallad konstruktionsdokumentation, är nödvändig för att beskriva bärande konstruktion i ett byggnadsverk.

Vad innehåller ett konstruktionsdokument?

Byggherren har ansvar att beskriva förutsättningarna för byggnadsverkets dimensionering och utförande i dokumentationen. Bärande konstruktion måste beskrivas, inklusive antaganden om frihetsgrader vid knutpunkter och andra sammankopplingar. Hur lasterna överförs till grunden bör också inkluderas i beskrivningen av konstruktionen. Valet av klimatklasser, säkerhetsklasser, laster, lastkombinationer, geotekniska klasser och utförandeklasser är andra viktiga förutsättningar som bör beaktas för dimensionering och utförande.

När behövs konstruktionsritningar?

Konstruktionsdokument behövs när du exempelvis planerar och bygger nya byggnader eller gör större ändringar till befintliga byggnader. Beroende på omfattning av uppdrag kan du behöva komplettera ditt bygglov med en konstruktionsritning i ett senare skede. Detta är snarare regel än undantag så det är bra att ha detta i åtanke när du sammanställer dina bygglovshandlingar. 

Vem gör konstruktionsritningar?

Det beror på omfattning av uppdrag. Är det exempelvis en mindre justering som att lägga till en takkupa kan det räcka att en arkitekt ta fram konstruktionsritningar. Är det större projekt som att bygga ett nytt hus eller en fastighet görs oftast konstruktionsritningar av en konstruktör eller teknisk ritare som har utbildning och erfarenhet i byggteknik. 

Vad kostar konstruktionsritningar?

Kostnaden varierar beroende på storleken och komplexiteten i byggnaden samt vem det är som tar fram ritningarna. Generellt sett kan du räkna med en kostnad på mellan 10 och 20 procent av byggkostnaden för denna typ av ritningar.

Slutligen är konstruktionsritningar en viktig del av byggprocessen och en nödvändig faktor för att garantera en säker och effektiv byggnation. De innehåller all viktig information om en byggnad och är en viktig källa för beslutsfattare, byggare och underhållspersonal.

Vi hjälper dig med ditt bygglov

Att få ett godkänt bygglov med all tillhörande dokumentation som konstruktionsritningar är tidskrävande. Vi hjälper dig med din bygglovsansökan, det enda du behöver göra är att klicka på hitta arkitekt och fylla i formuläret så kommer vi att hitta en lokal arkitekt som har relevant kompetens för just ditt byggprojekt. 

Vi gör det enkelt att hitta en bra arkitekt

Letar du efter en arkitekt men vet inte vart du ska börja? Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!